ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μανδριών, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Ρένος Μωϋσέως (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99661034
E-mail: [email protected]
 
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Χαραλάμπους (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99413050
   
Tα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Ξενοφώντος
 
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Κωνσταντίνου
 
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Θ.Ηλία